Chaika
Nizhny Novgorod
Loskutova St., 10, Nizhny Novgorod, 603004
Year of foundation
2009
Conference
West
Main coach
Vyacheslav Ryanov