21.10.19. JHC Spartak vs HC Kapitan - 5:3. Highlights