30.09.19. SKA-1946 vs HC Kapitan - 1:0. Highlights