28.09.19. SKA-1946 vs HC Kapitan - 4:2. Highlights