21.10.20. HC Kapitan vs JHC Spartak - 0:9. Highlights