20.10.20. HC Kapitan vs JHC Spartak - 4:5. Highlights